самоувереното дете
Психология, Родителство

10 дълбоки прозрения от „Самостоятелното дете“ от Уилям Стиксруд и Нед Джонсън

„Самостоятелното дете“ от Уилям Стиксруд и Нед Джонсън

Казват, че успешен родител е ненужния родител.

В смисъл, че ако си възпитал добре детето си, то ще се справя добре в живота и няма да е вечно залепено за нас.

“Самостоятелното дете”, е една от най-добрите книги за интересуващите се. Така че, с удоволствие споделям някои от основните идеи на книгата:

  1. Вместо да контролирате всеки аспект от живота на детето си, предложете му избор и възможност да взема свои собствени решения. Това, ще им помогне да развият самоувереност и умения за вземане на решения.

2. Важно е да позволите на децата да открият собствените си интереси и страсти. Избягвайте да налагате вашите желания или предпочитания на детето си, когато става въпрос за дейности и хобита. Вместо това го насърчете да пробва различни неща и да трупа житейски опит. И съответно да намери това, което наистина го влече. Това ще му помогне да развие чувство за цел в живота.

Още уроци от „Самостоятелното дете“

3. Избягвайте контролирането. Авторите твърдят, че използването на външни мотиватори като точкова система, лакомства или наказания може да осигури краткосрочен успех, но дълбоко подкопава развитието на самодисциплината у детето и може да е пагубно за вътрешната мотивация в дългосрочен план.

4. Самодисциплината е изключително важно качество, което позволява на хората да контролират своите импулси и действия. Това е основен пре-реквизит за успех във всички аспекти на живота.

И още…

5. Като родител можете да помогнете на детето си да придобие самодисциплина, като задавате добре дефинирани очаквания и последствия. Освен това можете да им предоставите възможности да практикуват самоконтрол.

6. Изключително важно е да научите децата на умението да си поставят цели. Целите са важни, защото осигуряват мотивация и чувство за постижение. Можете да помогнете на детето си да се научи как да си поставя предизвикателни, но постижими цели. Това ще им помогне да развият чувство за мотивация и напредък. А след това празнувайте заедно и набележете нова цел.

7. Важно е да научим децата си как да се справят със стреса и несгодите по здравословен начин, за да ги предпазим от обръщане към вредни навици (като злоупотреба с вещества или самосаботаж). Уверете ги че опита е по-важен от резултата, че в началото всичко е трудно и че трябва време и упорство. Че неуспеха е само фаза по пътя към успеха. Като ги насочваме към здрави механизми за справяне, можем да им помогнем да изградят устойчивост и да развият уменията, необходими за справяне с предизвикателствата на живота.

Ето още 2 идеи

8. Насърчавайте децата да поемат рискове. Поемането на рискове е от решаващо значение за личностното развитие. Насърчавайте децата си да опитват нови неща и да излизат от зоната си на комфорт, за да развият здравословна толерантност към риска. Също и начини да измерват риска – резултата заслужава ли си това, което можеш да изгубиш?

9. Научете ги на емпатия и емоционална интелигентност. Емпатията е способността да разбираме и споделяме чувствата на другите. Можете да насърчите детето си да развие емпатия, като го научите на важността на възприемането на перспектива. В допълнение, предоставянето на възможности за тях да се свързват с хора, които са различни от тях, също ще им помогне да развият това важно умение. Обсъждайте заедно емоциите, назовавайте ги и ги питайте за мнението им как се чувстват хората в разни ситуации. И не забравяйте че вие също ги учите чрез примера си.

10. Важно е да възпитавате у детето ценности като доброта и щедрост, които са задължителни за пълноценен и щастлив живот. Като родител, вие сте човека, който помага на детето си да развие тези качества, като го научите за значението на тези жестове в изграждането на приятели. Давайте му пример, като демонстрирате тези поведения сами.

11. Помогнете на децата да развият положителна представа за себе си. Съсредоточете се върху неговите силни страни и постижения. Колкото и да е контраинтуитивно, насърчете го да приеме своите несъвършенства, и от там да ги поправи.

Извод от „Самостоятелното дете“ от Уилям Стиксруд и Нед Джонсън

Предоставянето на подходящо ниво на свобода за вземане на решения на децата върху аспекти от техния живот, дейности, графици и т.н. им позволява да изградят увереност, устойчивост и чувство за собственост.

И въпреки че родителството може да бъде трудно, то е и едно от най-важните етапи в живота ни.

Така че и в добрите и в лошите моменти отделете време да се радвате на времето с на децата си.

За тези от вас, които не харесват български преводи и четат на английски – книгата е – The Self Driven Child”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *